Kansasten jalanjäljissä Leppävirralla

Kiinnostavatko esivanhempiesi asuinpaikat Leppävirralla?
Entä missä kylissä he ovat asustaneet?

Sukuseuran tavoitteena on ollut selvittää, mihin suvun nykyisin tiedossa olevan kantaisän Johan Kansasen, s. 1679, jälkipolvet asettuivat asumaan Leppävirralle ja seurata heidän mahdollisia muuttojaan asuinpaikasta toiseen. Nyt on toteutettu tutkimus, joka rajattiin kuuteen sukupolveen, koska 1900-luvun tietosuojarajoitukset astuivat vähitellen voimaan eikä sen ajan Leppävirran kirkonkirjoja ole toistaiseksi digitoitu. Kuitenkin vielä seitsemännen sukupolven lapset on merkitty ao. perheen kohdalle, mutta niin, että vain syntymä- ja tiedossa oleva kuolinvuosi kerrotaan.

Henkilötiedot nojautuvat 2015 julkaistuun sukukirjaamme Leppävirran Kansaset, Sortavalasta Kerimäen ja Joroisten kautta Leppävirralle, ja tämä tutkimus täydentääkin sukukirjan tietoja. Sukukirjan taulunumerot ovat nähtävissä ao. henkilön ja perheen kohdalla. Kun sittemmin on löytynyt jatkotietoja jostakin kirjan henkilöstä, hän on saanut T-numeroon lisäyksen a, b jne.

Asuinpaikkojen ja muuttojen lähteenä on käytetty kirkonkirjoja, joissa kylät ja talot on kirjattu osin pappien käsitysten mukaan. Siksi vaihtoehtoiset, usein tunnetummat nimet on lisätty sulkumerkein otsikoihin ja taulukoihin talonumeroiden yhteyteen Leppävirran historia II:n Talohaltijaluettelon pohjalta.

Kartat, yhteensä kahdeksan kappaletta, antavat yleiskäsityksen Leppävirrasta ja tuovat kylien ja talojen sijainnin konkreettisesti esille. Kartat ovat kopioita G. Thilénin Kuopion läänin kartan Savonmaan osuudesta 1852 – 1856, joten ne vastaavat nykykarttoja paremmin Leppävirran tilannetta 1700- ja 1800-luvulla.

Yksi tapa aloittaa taulukostoon tutustuminen on etsiä aakkosellisesta henkilöluettelosta tuttu esi-isä tai -äiti ja klikata viereistä kylälinkkiä. Kun henkilö ja T-numero mahdollisine perheineen löytyy, on helppo jatkaa matkaa seuraavaan kylään ja tarvittaessa mennä taaksepäin henkilön ensimmäiseen merkintään. Leppävirtalaisten muuttotiedot eivät ole täysin aukottomia, ja jokin henkilö tai perhe näytti ”kadonneen” muutamiksi vuosiksi, mutta onneksi se saattoi löytyä jostakin toisesta kylästä. Joskus henkilön tai perheen asumisajat oli vain pääteltävä vajavaisten tietojen pohjalta.

  • Aloita tästä tutustuminen juuriisi Leppävirralla