gallery/iso_kuva

Sukututkimusrekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu: 31.11.2011, päivitetty 27.9.2015
 

1. Rekisterinpitäjä: Kansasten sukuseura ry

Yhteystiedot.
 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Antti Kansanen, hallituksen puheenjohtaja, antti.kansanen (a) iki.fi. Sukututkimusrekisterin ylläpito: Eeva Fihlman, sukututkimustyöryhmän puheenjohtaja, eeva.fihlman (a) gmail.com
 

3. Rekisterin nimi

Kansasten sukuseura ry:n sukurekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen. Sukututkimuksen tuloksista esi- ja jälkipolvitietojen jakaminen sukuun kuuluville.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan, puolisoiden vanhemmista ja tiedossa olevista esivanhemmista: nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot:

  • asuinpaikat
  • osoitetieto
  • suostumus- ja kieltotiedot erikseen paperiasiakirjoina

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

  • väestötietojärjestelmä
  • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
  • painetut lähteet
  • sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
 

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.